Η εκπόνηση Μεθοδολογικής Προσέγγισης (Διδακτική) των Προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης από απόσταση

Εγχειρίδια-Άρθρα

Μια έκδοση του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του ΤΕΙ Λαμίας, τον Αύγουστο του 2008, με συγγραφέα τον Αντώνη Λιοναράκη. Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή θέση http://esp.inf.teilam.gr/documents/Paradoteo_Lionarakis_Didaktikh_Programm_eae_Aug2008_PE4.pdf και στο έγγραφο:  Lionarakis_Didaktikhe

Αφήστε μια απάντηση