Δημόσια διαβούλευση από 31/5 έως και 15/6 για δημιουργία δημόσιας ψηφιακής βιβλιοθήκης παλαιών σχολικών βιβλίων

Eνημέρωση Nέα

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η Δημόσια Διαβούλευση για το έργο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών για τη Δημιουργία Δημόσιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Παλαιών Σχολικών Εγχειριδίων». Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών (α) για τη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης παλαιών σχολικών εγχειριδίων (του 19ου και του 20ού αιώνα έως τη δεκαετία του 1980) και (β) για τη δημόσια διάθεσή τους, από το Ι.Ε.Π. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος του έργου είναι πρώτον, να ψηφιοποιηθεί σημαντικός αριθμός παλαιών σχολικών εγχειριδίων, τα οποία είτε βρίσκονται στη βιβλιοθήκη του ΙΕΠ είτε θα παραχωρηθούν προς ψηφιοποίηση από άλλες βιβλιοθήκες και δημόσιες ή  ιδιωτικές συλλογές. Δεύτερον, να δημιουργηθεί η απαραίτητη ψηφιακή υποδομή ώστε η ολοκληρωμένη ψηφιακή βάση των συγκεκριμένων τεκμηρίων, τα οποία θα είναι κατά το δυνατόν πιστή αποτύπωση του πρωτοτύπου, θα παρέχει δυνατότητες αναζήτησης μέσω λογισμικού, επιστημονικής  και εκπαιδευτικής αξιοποίησης, αλλά και θα είναι προσβάσιμη στο ευρύ κοινό. Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 31/5/2013 έως και 15/6/2013.
πηγή: http://www.diorismos.gr/   31/5/2013

Αφήστε μια απάντηση