Ημερίδα : Εκπαίδευση παιδιών Ρομά: Παραδείγματα καλών πρακτικών. ΑΠΘ – Κτίριο ΚΕΔΕΑ (Αμφιθέατρο Ι) , Πέμπτη 6/6/2013

Eνημέρωση Nέα

Το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση παιδιών Ρομά στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» που υλοποιείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με Επιστημονικά Υπεύθυνη την καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, κ. Ευαγγελία Τρέσσου οργανώνει Ημερίδα με τίτλο: «Εκπαίδευση παιδιών Ρομά: Παραδείγματα καλών πρακτικών», την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013, 17.00-21.00, στo Κτίριο ΚΕΔΕΑ – Αμφιθέατρο Ι (Λεωφόρος 3ης Σεπτεμβρίου). Στην Ημερίδα θα προβληθούν οι δράσεις, το υλικό και οι πρακτικές που σχεδιάστηκαν, αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος, με στόχο τη δραστηριοποίηση και τη συμμετοχή όλων των παιδιών, Ρομά και μη-Ρομά, στις μικτές πολυπολιτισμικές τάξεις τους. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία, οι διαθεματικές και βιωματικές διδακτικές προσεγγίσεις (π.χ. διδασκαλία γλώσσας, μαθηματικώνκαι άλλων γνωστικών αντικειμένων, μέσω της λογοτεχνίας, του θεάτρου, της μουσικής) αξιοποιούνται προκειμένου η μάθηση και η διδασκαλία να γίνουν εμπειρίες αποτελεσματικές και συναρπαστικές για παιδιά και εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν για την κινητοποίηση, ενημέρωση και ενδυνάμωση της κοινότητας Ρομά αλλά και της ευρύτερης κοινότητας για την επίτευξη ουσιαστικής συνεργασίας για την εκπαίδευση των παιδιών. Οι πρακτικές που θα παρουσιαστούν στην Ημερίδα αφορούν σε κάθε τάξη και όχι αποκλειστικά σε σχολεία και εκπαιδευτικούς που έχουν παιδιά Ρομά, καθώς οι καλές πρακτικές στη διδασκαλία και ο διαπολιτισμικός διάλογος αφορούν σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
17.00-17.15 Χαιρετισμοί
17.15-17.35 Το Πρόγραμμα: Δύο χρόνια μετά Ευαγγελία Τρέσσου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ ΑΠΘ Σούλα Μητακίδου, Αν. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ ΑΠΘ
17.35-17.45 Ο μουσικός αυτοσχεδιασμός ως μέσο προσέγγισης για την εκμάθηση και εμπέδωση της ανάγνωσης και της γραφής Δημήτρης Αγγελάκης, Εκπαιδευτικός μουσικής
17.45-17.55 Σχολική αυλή Σταμάτης Ελευθερίου, Εκπαιδευτικός περιβάλλοντος
17.55-18.05 Πρώτα βήματα στη θεατρική αγωγή Ελίζα Μοσχοπούλου, Εκπαιδευτικός θεάτρου
18.05-18.15 Συγκέντρωση της προσοχής και βελτίωση αντιληπτικών ικανοτήτων μέσα από το κινητικό παιχνίδι Λεμονιά Τσαρούχα, Εκπαιδευτικός χορού και κίνησης
18.15-18.35 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
18.35-19.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
19.00-19.10 Το παραμύθι και η δραματοποίηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κωνσταντίνος Μακρίδης, Εκπαιδευτικός ενισχυτικών μαθημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
19.10-19.20 Έλα να φτιάξουμε ένα βιβλίο Δημήτρης Αθανασίου, Εκπαιδευτικός ενισχυτικών μαθημάτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
19.20-19.30 Η διασύνδεση της κοινότητας Ρομά στην Περαία με το σχολείο και την τοπική κοινωνία: Ένα παράδειγμα προσέγγισης 20 χρόνια μετά Αλεξάνδρα Καλαϊτζάκη, Ψυχολόγος
19.30-19.40 Από τη μετακίνηση των παιδιών προς τα σχολεία … στη «μετακίνηση» της ιδέας για το σχολείο Δήμητρα Κουτσούμπα, Ψυχολόγος
19.40- 19.50 Από το μαχαλά στο σχολείο : Μαθαίνοντας “παράλληλα” με τα παιδιά Ρομά Θεοδώρα Τζήκα, Εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης
19.50-20.00 Ενισχύοντας τη μάθηση σε μικτές πολυπολιτισμικές τάξεις μέσα από τη λογοτεχνία Αγγελική Τσαλαμπούνη, Εκπαιδευτικός ενισχυτικών μαθημάτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
20.00-20.30 Εκπαίδευση και Τέχνη σε πολυπολιτισμικές προσχολικές τάξεις Ανδρέας Καρακίτσιος , Καθηγητής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ Αντώνης Λενακάκης, Λέκτορας ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ Κωνσταντίνα Δογάνη, Λέκτορας ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ Νίκος Θεοδωρίδης, Ε.Ε.ΔΙ.Π ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ Έλενα Αρτζανίδου, Συγγραφέας – Εκπαιδευτικός Βασιλική Κανελλιάδου, Νηπιαγωγός – Διδάκτωρ Παρθένα Μπιτζιάνα, Νηπιαγωγός
20.30-20.45 Οι μητέρες των παιδιών Ρομά του σχολείου του Δενδροποτάμου … μαθαίνουμε γράμματα Μητέρες μαθητών Ρομά από τον οικισμό του Δενδροποτάμου
20.45-21.00: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αφήστε μια απάντηση