Πρόγραμμα Pestalozzi Modules for Trainer Training για υπεύθυνους Αγωγής Υγείας. Αιτήσεις μέχρι 15/5/2013.

Eνημέρωση Nέα

πηγή:  http://www.diorismos.gr 08/05/2013
Tο Συμβούλιο της Ευρώπης ανακοίνωσε ότι έχει προκηρύξει το εξής πρόγραμμα επιμόρφωσης επιμορφωτών (Module for trainer training).  ΓΑΛΛΙΑ: Sex/sexuality education – Personal development, prevention of discrimination and violence. Κωδικός: CoE 2013  1008-1011  SEXED. Ημερομηνία διεξαγωγής : 08/10/2013 – 11/10/2013. Φύλο / σεξουαλική διαπαιδαγώγηση – Προσωπική ανάπτυξη, πρόληψη των διακρίσεων και της βίας. Γλώσσα εργασίας :  ΓΑΛΛΙΚΑ ή ΑΓΓΛΙΚΑ  σε επίπεδο Γ2  (παρέχεται διερμηνεία)
Απευθύνεται σε:
1) Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας των   Δ/νσεων  Π.Ε. και Δ.Ε.:
• Α’ Αθήνας, • Β΄ Αθήνας • Γ’  Αθήνας • Δ΄ Αθήνας • Δυτικής Αττικής • Ανατολικής Αττικής • Πειραιά • Δυτικής Θεσσαλονίκης • Ανατολικής Θεσσαλονίκης • Αχαϊας
2) Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων των λοιπών Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας
Υποχρεώσεις συμμετεχόντων:
Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να συμμετάσχουν ενεργά σε όλες τις φάσεις της επιμόρφωσης,  διάρκειας 12 μηνών:
• Προπαρασκευαστικές εργασίες πριν την έναρξη της επιμόρφωσης
• Ενεργός συμμετοχή σε όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης
• Υποβολή εκθέσεων, παρακολούθηση και διάδοση των αποτελεσμάτων
• Ενεργός συμμετοχή στην Ενότητα Α, 8 – 11 Οκτώβριου 2013 στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεολαίας, Στρασβούργο
• Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού του έργου / κατάρτιση και πιλοτική εφαρμογή  αυτού του υλικού μεταξύ της Ενότητας Α και της Ενότητας Β.  Ανταλλαγή πληροφοριών και υποβολή εκθέσεων μέσω μιας online πλατφόρμας- εργασίας
• Ενεργός συμμετοχή στην Ενότητα Β στα τέλη της άνοιξης 2014 (ακριβής ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν αργότερα από το ΣτΕ)
• Αναθεώρηση του υλικού και συμμετοχή στην τελική επεξεργασία των πόρων ενόψει της διάχυσής τους
• Διάχυση της επιμόρφωσης χρησιμοποιώντας τα υλικά που αναπτύχθηκαν από όλους τους συμμετέχοντες στις μελλοντικές επιμορφώσεις
• Διάδοση του προγράμματος σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό πλαίσιο και  συνέχιση της συνεργασίας με άλλους συμμετέχοντες σε απευθείας σύνδεση, όπως μέσα από ένα αυτοτροφοδοτούμενο δίκτυο, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 15  Μαϊου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Αριθμός θέσεων: Η Υπηρεσία θα προτείνει 01 ( έναν) υποψήφιο μετά από κλήρωση. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Α.Παπανδρέου 37, Αθήνα 15180,.Τμήμα Διεθνών Οργανισμών της Διεύθυνσης των Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Δ.Ε.Σ.), 2ος όροφος, Γρ.2159.

Αφήστε μια απάντηση