Ευρωπαϊκή Έρευνα για το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού. Τελική Έκθεση.

Eνημέρωση Nέα

Το φαινόμενο του εκφοβισμού μεταξύ παιδιών δεν είναι καινούργιο. Το φαινόμενο αυτό, ιδιαίτερα στο χώρο του σχολείου, είναι τόσο παλιό, όσο και το οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Εκείνο που διαφοροποιεί τα πειράγματα και τις επιθέσεις μεταξύ μαθητών του παρελθόντος με τον τρόπο που διαμορφώνεται το φαινόμενο του εκφοβισμού – bullying σήμερα αφορά τόσο στα ποσοτικά, όσο και στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, στη συχνότητα και στην ένταση με την οποία εμφανίζεται, όσο και στις μορφές που λαμβάνει. Όπως κάθε άλλο κοινωνικό φαινόμενο, έτσι και το bullying έχει χαρακτήρα δυναμικό και μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του χρόνου, ακολουθώντας τις ευρύτερες μεταβολές στον κοινωνικό χώρο στον οποίο αναφέρεται. Οι μεταβολές αυτές αφορούν τόσο στις συμπεριφορές που ο όρος περιλαμβάνει, όσο και στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την πραγμάτωση τους. Ο Olweus (1996) θεωρείται πρωτοπόρος στην έρευνα για τη διερεύνηση του φαινομένου του bullying, το οποίο ορίζει ως τη συμπεριφορά εκείνη κατά την οποία: «Ένας μαθητής είναι θύμα εκφοβισμού, όταν εκτίθεται επανειλημμένα για ένα χρονικό διάστημα σε αρνητικές ενέργειες που εκτελούνται από έναν ή περισσότερους μαθητές. Μία ενέργεια θεωρείται αρνητική όταν κάποιος σκόπιμα βλάπτει ή επιχειρεί να βλάψει ή να ταλαιπωρήσει κάποιον άλλον».

Το παραπάνω κείμενο αποτελεί απόσπασμα της Τελικής Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Έρευνας για το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2012. Η τελική Έκθεση είναι διαθέσιμη στο έγγραφο: School_Bullying_Greek

Αφήστε μια απάντηση