Εκπαιδευτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού με την οπτική του φύλου.

Eνημέρωση Nέα Εγχειρίδια-Άρθρα

Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. μας ενημερώνει Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ότι τη σύνδεση της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. «e-yliko» με τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων είναι διαθέσιμη στο: http://www.e-yliko.gr/htmls/libraries/vivl_foreis_gen.aspx ή εναλλακτικά στο http://www.isotita.gr/index.php/docs/c8/.
Επίσης, έχει δημιουργηθεί και η νέα σελίδα στο «e-yliko» που φιλοξενεί, στο μενού επιλογών Ενημερωτικό Υλικό > Καινοτόμες Δράσεις ΣΕΠ, το υλικό που θα αφορά τις καινοτόμες δράσεις σχετικά με Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Στην παρούσα φάση έχει αναρτηθεί το εκπαιδευτικό υλικό της δράσης με τίτλο «Έργο: Καλλιρόη-Δράσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με την οπτική του φύλου» και είναι διαθέσιμο στο: http://www.e-yliko.gr/htmls/SEP/sep_kalliroi.aspx, ή εναλλακτικά ακολουθώντας τη διαδρομή από το μενού επιλογών Ενημερωτικό Υλικό >Καινοτόμες δράσεις ΣΕΠ> ‘Έργο Καλλιρόη – Δράσεις ΣΕΠ με την οπτική του φύλου.

Αφήστε μια απάντηση