Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος «Τα Παιδιά Γράφουν & Ζωγραφίζουν τα Δικαιώματά τους το 2013». Συμμετοχές σχολείων έως 31/5/2013.

Eνημέρωση Nέα

Στο πλαίσιο της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η UNICEF αναλαμβάνει παγκοσμίως δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, κατά τη Σύμβαση, καθώς επίσης και δράσεις για την προστασία των παιδιών. Στη χώρα μας, η UNICEF σε συνεργασία με το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. υλοποιεί κοινές εκπαιδευτικές δράσεις, με βάση τις αρχές της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων, σας ενημερώνουμε για το θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της UNICEF «Τα Παιδιά Γράφουν & Ζωγραφίζουν τα Δικαιώματά τους το 2013», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές όλων των σχολικών μονάδων της Π.Ε. Οι μαθητές μπορούν να λάβουν μέρος με ομαδικές εργασίες που θα περιγράφουν το πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται τα Δικαιώματά τους, μετά από τη σχετική κατανόηση του θέματος , με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους. Περισσότερα στο έγγραφο: 2013_3_27_zografia

Αφήστε μια απάντηση