Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Μάνατζμεντ–Διοικητική Κρίσεων και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Eνημέρωση Nέα

Το πρόγραμμα «Μάνατζμεντ – Διοικητική Κρίσεων και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδίκευση σε θέματα διοικητικής και διαχείρισης κρίσεων, με ιδιαίτερη αναφορά στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η δομή του προγράμματος στηρίζεται σε τέσσερις διακριτές εκπαιδευτικές ενότητες:
1. Βασικές Αρχές Μάνατζμεντ
2. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
3. Η έννοια του Κινδύνου – Διοικητική Κινδύνων (Risk Management)
4. H έννοια της Κρίσης – Διοικητική Κρίσεων (Crisis Management)
5. Μελέτη Περίπτωσης στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 60 ωρών. Κάθε μία από τις παραπάνω εκπαιδευτικές ενότητες θα έχει διάρκεια 12 ωρών (2 τρίωρα θεωρία και 2 τρίωρα υποστηρικτικά των εργασιών που θα δοθούν). Την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος την έχει διδακτικό προσωπικό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (www.eap.gr).Όλο το πρόγραμμα θα προσφερθεί εξ αποστάσεως στη βάση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, ως εκ τούτου δεν θα απαιτηθεί φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, παρά μόνο να έχουν την ικανότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο. Σχετικές τεχνικές οδηγίες και κωδικοί πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης θα δοθούν στους συμμετέχοντες πριν την έναρξη του προγράμματος. Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν και θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα χορηγηθεί Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης. Οι ημερομηνίες των θεωρητικών διαλέξεων είναι οιι εξής: Σ/Κ 30-31/03/2013, Σ/Κ 06-07/04/2013, Σ/Κ 20-21/04/2013, Σ/Κ 27-28/04/2013, Σ/Κ 11-12/05/2013, Σ/Κ 18-19/05/2013. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος και την υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 6933359297 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και ώρες 17.00 – 19.00

Αφήστε μια απάντηση