Εκπαιδευτικά προγράμματα και επισκέψεις μαθητών στο ιστορικό αρχείο της Ε.Τ.Ε.

Eνημέρωση Nέα

http://www.diorismos.gr  01/03/2013
Το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος  ανακοίνωσε ότι οργανώνει εκπαιδευτικές επισκέψεις και προγράμματα για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας, καθώς και για φοιτητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Επίσης, έχει ήδη εφαρμόσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε πρότυπα νηπιαγωγεία. Στις παραπάνω καθημερινές επισκέψεις συμμετέχουν και διαπολιτισμικά σχολεία, σχολεία ειδικής αγωγής, εσπερινά και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
Σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΙΑ-ΕΤΕ είναι η παρουσίαση στους μαθητές και φοιτητές ενός ζωντανού επιστημονικού οργανισμού, ικανού να κινητοποιεί τα ενδιαφέροντά τους που σχετίζονται με την ιστορία, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό της χώρας τους.
Στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΙΑ/ΕΤΕ:
Η επαφή των παιδιών με αρχειακό υλικό ιστορικής σημασίας και γνωριμία με τις μεθόδους επεξεργασίας του.
Η ευαισθητοποίησή τους ως προς τη χρησιμότητα της αρχειονομικής επεξεργασίας και της ηλεκτρονικής καταλογογράφησης αλλά και τους πολλαπλούς τρόπους αξιοποίησης των διαφόρων συλλογών.
Η αποκατάσταση της δυναμικής επικοινωνίας του παιδιού με το ιστορικό-κοινωνικό περιβάλλον της χώρας του, με ταυτόχρονη γνώση και κατανόηση της αμφίδρομης σχέσης οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας.
Η εκπαιδευτική επίσκεψη των σχολείων στο σύγχρονο κτηριακό συγκρότημα του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας, πέρα από το ότι συμβάλλει στο να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τις επιστήμες της αρχειονομίας και της ιστορίας και με τη σημασία τους στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης της χώρας, λειτουργεί υποστηρικτικά στη διδασκαλία ποικίλων γνωστικών αντικειμένων. Για το λόγο αυτό κάθε φορά εξειδικεύεται σύμφωνα με τα αιτήματα των καθηγητών της εκάστοτε σχολικής μονάδας. Το περιεχόμενο της ξενάγησης και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων προσαρμόζεται κάθε φορά στην ηλικία, στο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών και στο σκοπό της επίσκεψής τους.
Για το Δημοτικό έχουν σχεδιαστεί ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό την επαφή των παιδιών τόσο με την ιστορία, τη μυθολογία, την αισθητική μέσω της έκθεσης για την ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος όσο και με την έννοια της διατήρησης της μνήμης μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος «Αρχεία. Πηγές γνώσης, πηγές μνήμης» (επαφή με παλιά έγγραφα του 19ου και 20ού αι., παλιές φωτογραφίες, παλιές μηχανές γραφείου κτλ.).
Με βάση τα αναλυτικά προγράμματα Γυμνασίου και Λυκείου η εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής μπορεί να ενισχύσει τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Ιστορίας, της Οικονομίας, της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής, της Αισθητικής Αγωγής, του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αλλά και να λειτουργήσει ως έναυσμα για την εκπόνηση σχεδίων εργασίας (project) στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης διαθεματικών και καινοτόμων δράσεων.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν:
Ξενάγηση στο κτηριακό συγκρότημα. Γνωριμία με ένα σύγχρονο αρχείο
Επίσκεψη των μαθητών στην αίθουσα των ερευνητών με τον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχειακών και ιστορικών πληροφοριών, στη βιβλιοθήκη, στους χώρους εκκαθάρισης και πρώτης ταξινόμησης του υλικού, στους χώρους αρχειονομικής επεξεργασίας του υλικού, καθώς και στο εργαστήριο μικροφωτογράφησης και ψηφιοποίησης. Κατά την επίσκεψη στους χώρους οριστικής φύλαξης του υλικού ενημερώνονται για τις συνθήκες ορθής φύλαξης του αρχειακού υλικού (σταθερή θερμοκρασία, σταθερή υγρασία, διαμερισματική διάταξη των ορόφων, συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης με αέριο).
Ξενάγηση στις εκθέσεις
Στο ισόγειο του κτηρίου του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας έχουν δημιουργηθεί εκθεσιακοί χώροι που φιλοξενούν τρεις εκθέσεις:
α. «Η ιστορική διαδρομή της Εθνικής Τράπεζας μέσα από τα αρχειακά τεκμήρια και τις συλλογές της»
Στόχος της έκθεσης είναι να προβληθεί, με συνοπτικό και υπαινικτικό τρόπο, η ιστορία της Εθνικής Τράπεζας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, αλλά και γενικότερα ο ρόλος της Τράπεζας στην οικονομική, πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας. Τα συγκεκριμένα τεκμήρια που εκτίθενται επιλέχθηκαν για να αναδείξουν τον πλούτο των πληροφοριών που υπάρχουν στο αρχειακό υλικό και στα τεκμήρια που έχει διασώσει η Εθνική Τράπεζα, και που πολλές φορές είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να υπάρχουν σε τραπεζικό αρχείο (Διαθήκη Σλήμαν, αρχιτεκτονικά σχέδια 19ου και 20ού αι., συλλογή γραφομηχανών και αριθμομηχανών, ομολογίες, η πρώτη μετοχή της ΕΤΕ, αρχειακό υλικό σχετικό με την εμπλοκή της ΕΤΕ στους εθνικούς αγώνες και στα μεγάλα κοινωφελή έργα υποδομής κτλ.).
β. «Ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος. Μια διαδρομή, 1822-2002»
Οι επισκέπτες της έκθεσης θα ανακαλύψουν, εκτός από τα τραπεζογραμμάτια των πέντε εκδοτικών τραπεζών που κατά καιρούς είχαν το εκδοτικό προνόμιο στη χώρα μας (Εθνική Τράπεζα, Ιονική Τράπεζα, Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας, Τράπεζα Κρήτης και Τράπεζα της Ελλάδος), χαρτονομίσματα και άλλα συναλλακτικά μέσα που κυκλοφόρησαν την περίοδο της Επανάστασης του 1821, την Καποδιστριακή περίοδο, αλλά και σε περιόδους ταραγμένες, όταν ξένοι κατακτητές και αντιστασιακές οργανώσεις της ελεύθερης Ελλάδας κυκλοφόρησαν τα δικά τους χαρτονομίσματα.
Το σύνολο των εκθεμάτων αυτών αποτελεί την πληρέστερη συλλογή ελληνικού χαρτονομίσματος που έχει ποτέ εκτεθεί δημοσίως. Η περιήγηση στην έκθεση της ιστορίας του ελληνικού χαρτονομίσματος ανακαλεί στη μνήμη και ζωντανεύει σημαντικές περιόδους της ιστορίας του νεοελληνικού κράτους, ενώ παράλληλα παρέχει πλήθος πληροφοριών: ιστορικές, δημοσιονομικές, οικονομικές αλλά και σχετικές με τις εικαστικές και συλλεκτικές τάσεις, τις κατασκευαστικές τεχνικές, την κιβδηλία ή την ιδεολογία, όπως αυτή αποτυπώθηκε πάνω στα τραπεζογραμμάτια.
γ. «Έκθεση μηχανημάτων και τυπογραφικών εργασιών ασφαλείας»
Εκτίθενται τυπογραφικές μηχανές, οι περισσότερες από τις οποίες ανήκαν στην ελληνική Εταιρεία Γραφικών Τεχνών Ασπιώτη-ΕΛΚΑ (1873-1996), καθώς και δοκίμια και δείγματα από φάσεις παραγωγής διαφόρων τυπογραφικών εργασιών: χαρτονομίσματα, γραμματόσημα, χαρτόσημα, ένσημα ασφαλιστικών οργανισμών, λαχεία, παιγνιόχαρτα, μετοχές, ομολογίες εθνικών δανείων, τραπεζικές επιταγές και βιβλιάρια καταθέσεων, συναλλαγματικές κτλ. Επίσης, εκδόσεις, λευκώματα, αφίσες, καθώς και εκτυπωτικές πλάκες, κλισέ, τυπογραφικά φιλμ και τυπογραφικά στοιχεία.
Παρουσίαση του ηλεκτρονικού συστήματος αρχειακών και ιστορικών πληροφοριών του ΙΑ/ΕΤΕ
Παρουσιάζονται στους μαθητές οι διαφορετικοί τρόποι αναζήτησης των επιθυμητών στοιχείων μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα αρχειακών και ιστορικών πληροφοριών. Ακολούθως ξεναγούνται ηλεκτρονικά σε όλα τα πεδία του συστήματος που αφορούν τα έγγραφα και τις συλλογές του Αρχείου (χαρτονομισμάτων, μηχανών γραφείου, φωτογραφιών, αρχιτεκτονικών σχεδίων κτλ.), ώστε να αποκτήσουν αντίληψη για τον τύπο των πληροφοριών που είναι δυνατό να αναζητηθούν.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα  210.88.07.804 και 210.88.07.805 ή φαξ 210.88.07.787 ή στο email ha-nbg@ethnodata.gr.

Αφήστε μια απάντηση