Ενημέρωση για την Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link

Eνημέρωση Nέα

Ο HEAL-Link (Hellenic Academic Libraries Link – Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) ως φορέας, που εργάζεται για την ποιότητα και εγκυρότητα της έρευνας με την ανάπτυξη παρεχόμενων υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σχεδιάζει να εξυπηρετήσει βιβλιοθήκες Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων, οι οποίοι εδράζονται εκτός των ακαδημαϊκών ορίων. Οι βιβλιοθήκες αυτές έχουν ανάγκη εμπλουτισμού των συλλογών τους, δεδομένου ότι η επιθυμία των χρηστών τους, για πρόσβαση σε έγκυρη και τρέχουσα πληροφορία, είναι συνεχώς αυξανόμενη. Στο πλαίσιο της Δράσης 9.2 «Υπηρεσία Διαχείρισης, Πρόσβασης και Διαδανεισμού των Ηλεκτρονικών Πηγών του Σ.Ε.Α.Β.», του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ψηφιακής Σύγκλισης (ΕΣΠΑ 2007-2013) αναπτύσσεται «Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link» με σκοπό την εξυπηρέτηση Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων, οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες επιστημονικό υλικό του Συνδέσμου. Η εν λόγω υπηρεσία προβλέπεται να λειτουργήσει πιλοτικά από το Μάιο του 2013. Όσοι φορείς και οργανισμοί επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην Υπηρεσία  μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο του HEAL-Link (http://www.heal-link.gr/ill_nilde_form/).

Αφήστε μια απάντηση