Καθορίστηκε η ωριαία αντιμισθία των Επιμορφωτών της Α και Β φάσης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

Eνημέρωση Nέα

πηγή:  http://esos.gr/  20 Φεβ. 2013, 07:09
Με κοινή απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών καθορίστηκε η  ωριαία αντιμισθία των επιμορφωτών οι οποίοι θα απασχοληθούν στην αρχική επιμόρφωση πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο πλαίσιο των ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007−2013, ως εξής: α) Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, σε 30 ΕΥΡΩ ανά ώρα επιμόρφωσης.
β) Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε 26 ΕΥΡΩ ανά ώρα επιμόρφωσης. γ) Απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης, σε 22 ΕΥΡΩ ανά ώρα επιμόρφωσης. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης θα είναι διάρκειας δύο (2) εβδομάδων και εβδομήντα (70) διδακτικών ωρών. Η αποζημίωση εκάστου επιμορφωτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των (300 €) μηνιαίως. Η απόφαση ισχύει από 1.2.2013 έως 29.8.2014.

Αφήστε μια απάντηση