Μαθητικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής «Κύριλλος και Μεθόδιος, φωτιστές των Σλάβων»

Eνημέρωση Nέα

Το ΥΠΑΙΘΠΑ ενημερώνει τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το διαγωνισμό ζωγραφικής που προκήρυξε το Ρωσικό Κέντρο Θεσσαλονίκης με θέμα «Κύριλλος και Μεθόδιος, φωτιστές των Σλάβων». Η προθεσμία υποβολής των έργων λήγει την 31η Μαΐου 2013. Περισσότερα στη διαδικτυακή θέση http://dipe.pie.sch.gr/portal/2013_2_18_zografiki.pdf

Αφήστε μια απάντηση