Η καταληκτική ημερομηνία αίτησης για σχολική σύμπραξη Comenius είναι η 21η Φεβρουαρίου 2013

Eνημέρωση Nέα

Όλα τα σχολεία που ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση για σχολική σύμπραξη Comenius πρέπει να γνωρίζουν ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι η 21η Φεβρουαρίου 2013. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες/κριτήρια, για το 2013 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση τα σχολεία που έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια από την ολοκλήρωση προηγούμενου προγράμματος. Μόνο ένα Ελληνικό σχολείο είναι επιλέξιμο σε κάθε σύμπραξη. Εφόσον υπάρχει αίτημα από δύο ή περισσότερα σχολεία για την ίδια σύμπραξη, απορρίπτονται όλα. Κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλλει μόνο μία αίτηση. Στην περίπτωση που υποβάλλει περισσότερες, απορρίπτονται όλες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του εθνικού φορέα (www.iky.gr) ώστε να ενημερώνονται σχετικά.

Αφήστε μια απάντηση