Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, Επαγγελματικών Αποφάσεων και Εργασιακών Αξιών για μαθητές

Eνημέρωση Nέα

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)  του Υπουργείου Παιδείας έχει θέσει σε λειτουργία τη Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Εφήβων για την ενημέρωση των μαθητών για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους μέσω καινοτόμων δράσεων. Στην Πύλη αυτή, εκτός των άλλων, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού (τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, Επαγγελματικών Αποφάσεων και Εργασιακών Αξιών).  Η πύλη είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα www.eoppep.gr/teens

Αφήστε μια απάντηση