Σύγχρονα προβλήματα του εφήβου. Εκπαιδευτικό υλικό.

Εγχειρίδια-Άρθρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική

Φορείς υλοποίησης: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  και Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.Έκδοση: 2008. Συγγραφέας: Μακρή-Μπότσαρη, Ε. Περιεχόμενα: Οι έφηβοι στις κοινωνικές δομές που αλλάζουν. Ο εαυτός (η αυτοαντίληψη, η αυτοεκτίμηση και η διαμόρφωση της ταυτότητας του εφήβου). Μοντέλα και είδη ταυτότητας. Παραβατικότητα, φαινόμενα  βίας, σχολική αποτυχία, οικογένεια και σχολείο.
Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή θέση http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1090

Αφήστε μια απάντηση