Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στη δράση «Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση» για τη σχολική χρονιά 2012-2013

Eνημέρωση Nέα

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού εισήγαγε το 2010 τη δράση «Αριστεία και Καινοτομία η οποία αποτελεί  μία πρωτοβουλία που επιχειρεί να ανοίξει το δρόμο σε ένα σχολείο ανοικτό στη συνεχή βελτίωση, την αλλαγή, την πολυμορφία καθώς και σε μηχανισμούς συνεχούς ανατροφοδότησης και υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Οι καλές πρακτικές όπως θα αναδεικνύονται μέσα από την διαδικασία της δράσης, θα αναρτώνται στον ιστότοπο «Αριστεία και Καινοτομία» του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.  (http://excellence.sch.gr– αποθετήριο καλών πρακτικών), που θα αποτελεί στο εξής μία δεξαμενή άντλησης ιδεών για όλους τους ενδιαφερόμενους και ιδιαίτερα εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες. Για την σχολική χρονιά 2012-2013 καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην συγκεκριμένη δράση να υποβάλλουν τα έργα τους, τα οποία είτε έχουν υλοποιηθεί κατά την  προηγούμενη σχολική χρονιά είτε πρόκειται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2013. Για την ενημέρωση σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων (όροι συμμετοχής, κριτήρια αξιολόγησης, οδηγίες υποβολής και συμπλήρωσης εντύπου ανάπτυξης περιεχομένου) οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν τον ιστότοπο http://excellence.sch.gr.

Αφήστε μια απάντηση