Οικογένεια, σχολείο, τοπικές κοινωνίες: Πολιτικές και πρακτικές για το παιδί. 15ο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Κατάρτισης και Έρευνας στην Οικογενειακή Εκπαίδευση, Πάτρα 22/5/2013

Eνημέρωση Nέα

Σε μία περίοδο κρίσης, όπως η τρέχουσα, σημαδεμένη από την αβεβαιότητα και την αποδυνάμωση των κοινωνικών υπηρεσιών, ανάμεσά τους και αυτών που αφορούν στην προστασία και την εκπαίδευση του παιδιού, ο ρόλος της οικογένειας και των τοπικών κοινωνιών αποδεικνύεται πρωταρχικός.Πώς διαγράφονται οι σχέσεις ανάμεσα στις υπερεθνικές, εθνικές και τοπικές κοινωνίες και ποιες αρμοδιότητες διαθέτουν οι τελευταίες για την κοινωνική προστασία και την εκπαίδευση του παιδιού;Ποια εικόνα έχουμε για το παιδί και τα δικαιώματά του ως αρχές, ως κοινωνία και ως πολίτες;Ποιες πολιτικές και πρακτικές υιοθετούν οι υπερεθνικές, εθνικές και τοπικές αρχές και κοινωνίες και ποια μέσα κινητοποιούν για να πετύχουν τους στόχους τους;Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας στις παρεχόμενες στο παιδί υπηρεσίες;Περισσότερα στην ιστοσελίδα του συνεδρίου  http://www.aifref2013.upatras.gr/el/index.php

Αφήστε μια απάντηση