Παιδαγωγική ψυχολογία, διαπροσωπικές σχέσεις. Εγχειρίδιο

Εγχειρίδια-Άρθρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική

Εκπαιδευτικό υλικό του Υπουργείου Παιδείας, με συγγραφείς τους: Βρυνιώτη, Κ., Κυρίδη, Α., Σιρβοπούλου-Θεοδοσιάδου, Ε., Χρυσαφίδη, Κ.
Το θεµατικό περίγραµµα της ενότητας περιλαμβάνει: Παιδαγωγική ψυχολογία. Ρόλος της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση. Γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα. Μάθηση Θεωρίες µάθησης. Μαθησιακές δυσκολίες.  ∆ιαπροσωπικές σχέσεις και ψυχική / κοινωνική υγεία. ∆εξιότητες επικοινωνίας. Ειδικές οµάδες µαθητών . Σχολική τάξη ως οµάδα. Χώροι και υπηρεσίες για εξασφάλιση υποστήριξης των µαθητών ή και του σχολείου σε δύσκολες περιπτώσεις. Ο εκπαιδευτικός και ο συµβουλευτικός του ρόλος.
Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή θέση http://repository.edulll.gr/1091

Αφήστε μια απάντηση