Πρόσκληση συμμετοχής σε ομάδα εργασίας για την εκπαίδευση στη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Eνημέρωση Nέα

Το Δ.Σ. του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρίασή του να συστήσει Ομάδα Εργασίας με στόχο να καταγράψει και να μελετήσει συστηματικά τα φαινόμενα βίας κάθε είδους που εκδηλώνονται στα σχολεία, τα οποία συνδέονται πιο στενά τελευταία με την εμφάνιση και ενίσχυση στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον ακραίων αντιδημοκρατικών, αυταρχικών και ρατσιστικών αντιλήψεων και πρακτικών. Η διερεύνηση των αιτίων τέτοιων φαινομένων και η ανάλυση των τρόπων με τους οποίους αυτά εμφανίζονται θα δώσουν τη δυνατότητα να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους. Περισσ’οτερα στη διαδικτυακή θέση http://kemete.sch.gr/?p=658

Αφήστε μια απάντηση