Δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

Eνημέρωση Nέα

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε δελτίο τύπου σχετικά με τη δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού με στόχους το σχεδιασμό και τη υλοποίηση δράσεων για την πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού και  τη ταυτοποίηση, τη μελέτη και τη διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού. Οι προγραμματισμένες δράσεις του Υπουργείου για το σχολικό έτος 2012-2013 είναι οι εξής;

  1. Λειτουργία Κέντρου Καταγραφής Περιστατικών στο Παρατηρητήριο
  2. Εκπαίδευση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ανά Περιφέρεια (Α’ Φάση)
  3. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Β’ Φάση)
  4. Δράσεις Αγωγής Υγείας και Δράσεις Ευαισθητοποίησης Μαθητών
  5. Λειτουργία Κινητής Μονάδας Παρέμβασης σε συνεργασία με την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ)
  6. Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης για εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με ΕΨΥΠΕ
  7. Διαδικτυακή Πλατφόρμα Συμβουλευτικής για εκπαιδευτικούς και εφήβους
  8. Επιστημονική Έρευνα για ανίχνευση και Παρακολούθηση αντικοινωνικών συμπεριφορών στο σχολείο
  9. Πανελλήνια Καμπάνια κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  10. Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης/κατάρτισης γονέων μέσω της Δια Βίου Μάθησης και της Λειτουργίας Σχολών Γονέων.

Το δελτίου τύπου του Υπουργείου Παιδείας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του http://www.minedu.gov.gr

Αφήστε μια απάντηση