Η Αγωγή Υγείας στα Σχολεία. Από την τάξη στην ομάδα. Εγχειρίδιο, διαθέσιμο σε εκπαιδευτικούς που συντονίζουν ομάδες.

Εγχειρίδια-Άρθρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Προσωπικές Εργασίες

Το εγχειρίδιο εκδόθηκε το 2003, αλλά χρησιμοποιείται ακόμη από εκπαιδευτικούς που συντονίζουν μαθητικές ομάδες στις καινοτόμες δράσεις του σχολείου (Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτιστικά Θέματα) αλλά και στο σχεδιασμό ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας  μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ).
Οι Θεματικές Ενότητες του εγχειριδίου είναι:
Τα πρόσωπα και οι σχέσεις στην ομάδα (γνωριμία, συνύπαρξη και συνεργασία, σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας, σχέσεις των μελών της ομάδας με τους «απόντες άλλους»).
Εγώ και οι άλλοι (αυτογνωσία, αποδοχή του εαυτού, αυτοεκτίμηση,      έκφραση του εαυτού, επικοινωνία με τους άλλους).
Βοηθητικές δραστηριότητες (ασκήσεις χαλάρωσης, ομαδικά παιχνίδια, κλείσιμο της συνάντησης, αξιολόγηση της συνάντησης).
Το πλήρες κείμενο του εγχειριδίου είναι διαθέσιμο στο έγγραφο:   apo_tin_taxi_stin_omada

Αφήστε μια απάντηση