Τροποποίηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2012-2013 ως προς το χρόνο και τη διάρκεια.

Eνημέρωση Nέα

Σήμερα 31.8.2012 δημοσιεύτηκε η τροποποίηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2012-2013 ως προς το χρόνο και τη διάρκεια υλοποίησης της Α’ Φάσης ως εξής: Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς το Πρόγραμμα διαρκεί 45 ώρες και πραγματοποιείται από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου του 2012. Τα κατά τόπους ΠΕΚ διαμορφώνουν το πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευτικών καθώς και τις γεωγραφικές συνθήκες. Το πρόγραμμα της Α΄ Φάσης θα πραγματοποιηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του σε ώρες εντός του σχολικού ωραρίου. Επισημαίνεται ότι για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος της Α΄ Φάσης οι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους στο σχολείο.
Η απόφαση ΥΠΑΙΘΠΑ είναι διαθέσιμη στο έγγραφο:  Β4ΓΜ9-Μ4Π-signed

Αφήστε μια απάντηση