Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Eνημέρωση Nέα

H Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ανακοινώνει ότι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή τους στο Π.Ε.ΣΥ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, θα πρέπει από 25-07-2012 μέχρι και 24-08-2012 να υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά ταχυδρομικά, αποκλειστικά στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην Αθήνα (Ν. Ηράκλειο Αττικής, Σταθμός Η.Σ.Α.Π. «Ειρήνη», Τ.Κ 14121).
Η παρούσα Ανακοίνωση-Προκήρυξη, η οποία συνοδεύεται από τον Πίνακα με τον αριθμό των εισακτέων ανά κατηγορία, τον Κανονισμό Αξιολόγησης Υποψηφίων του ΠΕΣΥΠ, τα έντυπα της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης, διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη διεύθυνση: www.aspete.gr.

Αφήστε μια απάντηση