Μεθοδολογικό πλαίσιο αποτίμησης της παιδαγωγικής αξίας του Second Life με την αρωγή του «μοντέλου της Κυβερνητικής». Άρθρο

Εγχειρίδια-Άρθρα

Στο άρθρο αυτό του Νικολάου Πέλλα, παρουσιάζονται τα ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του μοντέλου  Second Life, για να συνδυαστεί η ποικιλότητα των παιδαγωγικών θεωριών και πρακτικών ώστε να προκύψει μια κοινή βάση, με την ταυτόχρονη ανάπτυξη ενός οργανωτικο-διδακτικού πλαισίου ώστε τα μαθήματα εξ αποστάσεως να είναι αποτελεσματικά.
Το άρθρο είναι  διαθέσιμο στο έγγραφο Pellas_24 και στη διαδικτυακή θέση http://e-jst.teiath.gr/eikositessera_teuxos.htm

Αφήστε μια απάντηση