Εκπαίδευση Ενηλίκων και Τοπική Ιστορία
Δημοσιευμένο στις 30 Απριλίου 2012 Comments
Ποιοι θα αξιολογήσουν τα Εκπαιδευτικά Έργα που υποβλήθηκαν για το θεσμό Αριστείας

Αποφασίστηκε η σύσταση και συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών Έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» για το σχολικό έτος εφαρμογής 2011-2012.
Η απόφαση είναι διαθέσιμη στο έγγραφο:  aristeia

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση