Ερευνητικές Εργασίες (project) στα Λύκεια το σχολικό έτος 2012-13

Eνημέρωση Nέα Εγχειρίδια-Άρθρα

Είναι γνωστό ότι το μάθημα «Ερευνητικές Εργασίες (project)», διδάσκεται κατά το σχολικό έτος 2011-12, ως μάθημα πρώτης ανάθεσης, επί 3 ώρες στην Α΄ τάξη των Γενικών Λυκείων και 2 ώρες στην Α΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων. Ήδη ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ότι το μάθημα αυτό, κατά το σχολικό έτος 2012-13, θα διδαχθεί όχι μόνον στην Α΄ αλλά και στην Β΄ Λυκείου.
Στο μεταξύ, ο επιστημονικά υπεύθυνος της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του συγκεκριμένου μαθήματος καθηγητής κ. Ηλίας Ματσαγγούρας, δεν έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις στις νεώτερες εισηγήσεις του. Έτσι για παράδειγμα, στη συνάντηση που διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, στις 30.03.2012, για στελέχη και επιμορφωτές, ο καθηγητής στήριξε την εισήγησή του στο γνωστό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή θέση:  http://www.oepek.gr/portal/index.php?option=com_remository&Itemid=110&func=select&id=12. Να σημειώσουμε ότι ένα σημαντικό εγχειρίδιο είναι το βιβλίο του εκπαιδευτικού.

Αφήστε μια απάντηση