Τόμος Ε΄: πολιτιστικά προγράμματα του ΜΠΕ για σχολεία Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης

Εγχειρίδια-Άρθρα

Με την ανάρτηση και του Τόμου Ε΄ που αφορά στα πολιτιστικά προγράμματα της πιλοτικής φάσης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης (ΜΠΕ), ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του συνολικού υλικού.
Οι τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, και Ε΄, είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.epimorfosi.edu.gr/.
Ο νεοαναρτημένος τόμος Ε΄ είναι αναρτημένος στη διαδικτυακή θέση http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook-epimorfotes/tomos_e/politistika_sympl.pdf

Αφήστε μια απάντηση