Διαδρομές στην Τέχνη. Υποστηρικτικό υλικό για Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο για το μάθημα των Εικαστικών

Εγχειρίδια-Άρθρα

To CD-Visual των Εικαστικών περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό εικόνων κυρίως έργων τέχνης, ταξινομημένων σε διάφορες μορφές εικαστικών τεχνών. Βασίζεται στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και έχει ως σκοπό να προσφέρει στον εκπαιδευτικό ένα πλούσιο ψηφιακό εποπτικό υλικό για τη δημιουργία slides shows, χρήσιμο για το μάθημα των Εικαστικών, αλλά και για κάθε άλλο μάθημα, στο οποίο χρειάζεται ο μαθητής να δει παράλληλα έργα τέχνης.
Το CD-Visual είναι διαθέσιμο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη διαδικτυακή θέση:  http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=20&ep=524

Αφήστε μια απάντηση