Αιτήσεις «πολλαπλασιαστών» για το πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

Eνημέρωση Nέα

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους εκπαιδευτικούς – «πολλαπλασιαστές» να ενημερώνονται για τα επιμορφωτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους  κατά το διάστημα Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2012 και να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής, μέχρι την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012, 12:00 το μεσημέρι. Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στα προγράμματα επιμόρφωσης για τα διαδραστικά συστήματα θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του έργου (ΟΠΣΔ Β’ Επιπέδου – MIS), το οποίο βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr/mis/.
Το Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών – «πολλαπλασιαστών», είναι διαθέσιμο στο έγγραφο:  20120209_TeachersRequestsManual

Αφήστε μια απάντηση