Καταπολέμηση της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών: πρόγραμμα Δάφνη III.

Eνημέρωση Nέα

Το πρόγραμμα Δάφνη III αποσκοπεί στην πρόληψη και στην καταπολέμηση όλων των μορφών βίας, ιδίως της σωματικής, της σεξουαλικής και της ψυχολογικής εις βάρος των παιδιών, των νέων και των γυναικών. Αποσκοπεί επίσης στην προστασία των θυμάτων και των ομάδων κινδύνου προκειμένου να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της σωματικής και πνευματικής υγείας, της κοινωνικής ευημερίας και συνοχής σε όλη την επικράτεια της Ένωσης.
Περισσότερα στη διαδικτυακή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33600_el.htm

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση