Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «η ποιότητα στην εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές. Αθήνα, 4-6 Μαϊου 2012

Eνημέρωση Nέα

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την οργάνωση Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή με θέμα: «Η ποιότητα στην εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές», κατά το διάστημα 4 έως 6 Μαΐου 2012 στην Αθήνα (στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη Φιλοσοφική Σχολή). Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει:  Προσκεκλημένες Ομιλίες, προφορικές ανακοινώσεις, θεματικά συμπόσια και  αναρτημένες ανακοινώσεις. Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:
•    Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Εννοιολογικές, Ιδεολογικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις
•    Εκπαιδευτική Πολιτική και Ποιότητα στην Εκπαίδευση
•    Ποιοτικό Μαθησιακό Περιβάλλον
•    Ποιοτικό Περιεχόμενο Σπουδών
•    Ποιοτική Διδασκαλία
•    Εκπαιδευτική Ποιότητα και Μαθησιακά Αποτελέσματα
•    Αξιολόγηση, Πιστοποίηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση
•    Ποιοτική Σχολική Ηγεσία
•    Εκπαιδευτικός και Ποιοτική Εκπαίδευση
•    Ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών ( παιδιά, γυναίκες, μειονότητες)
•    Ποιοτική εκπαίδευση ενηλίκων και διά βίου μάθηση
Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδας  http://www.pee.gr/?p=1772

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση