4ο σεμινάριο για τις διαπροσωπικές σχέσεις και την επικοινωνία των εφήβων στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία. Προθεσμία υποβολής συμμετοχών 26.1.2012

Eνημέρωση Nέα Προσωπικές Εργασίες

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων), διοργανώνει το 4ο εκπαιδευτικό σεμινάριο βιωματικού χαρακτήρα, για ομάδες εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Προβλεπόμενοι τόποι υλοποίησης είναι η Έδεσσα, τα Γιαννιτσά και η Αριδαία. Για το σχηματισμό μίας ομάδας εκπαιδευομένων απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον τουλάχιστον 16 εκπαιδευτικοί. Ο τίτλος του 4ου αυτού σεμιναρίου είναι «διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία των εφήβων στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία» και αποτελεί συνέχεια των τριών προηγούμενων, αλλά μπορούν να το παρακολουθήσουν και οι εκπαιδευτικοί που δεν μετείχαν στις εργασίες των τριών προηγούμενων σεμιναρίων.
Η εγκύκλιος και το έντυπο υποβολής συμμετοχής είναι διαθέσιμα στο έγγραφο  prosklisi_deltio

Αφήστε μια απάντηση