Η δημιουργική αγωγή ως διδακτική προσέγγιση στην εκπαιδευτική πραγματικότητα (μελέτη)

Εγχειρίδια-Άρθρα

Αντικείμενο διερεύνησης της μελέτης αποτελεί η δημιουργική έκφραση η οποία εκφράζεται σε ένα περιβάλλον μάθησης. Η δημιουργική διάσταση της σκέψης και δράσης σχετίζεται με την αποκλίνουσα έκφραση. Αυτή η έκφραση γίνεται κατανοητή από το περιβάλλον του ατόμου με την παραγωγή πολλών ιδεών που διαφέρουν από το σύνηθες γλωσσικό επίπεδο ποιοτικά και ποσοτικά. Εκτός από την γλωσσική, μαθηματική, «τεχνοκατασκευαστική» μάθηση, ερευνώνται από τους ειδικούς μελετητές παράμετροι, όπως η δημιουργικότητα, στα εξής: Αυθεντικότητα στην έκφραση, παραγωγικότητα, δυνατότητα ευελιξίας, Αποτελεσματικότητα στην κοινωνική συνύπαρξη, μουσικές-καλλιτεχνικές ικανότητες, ψυχοκινητικές ικανότητες, πρακτική σκέψη.
Έκδοση: Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (www.oepek.gr)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημήτριος Γουδήρας
Συγγραφή Μελέτης: Σμαράγδα Παπαδοπούλου
Η μελέτη είναι διαθέσιμη στο έγγραφο:  oepek_meleth_07

Αφήστε μια απάντηση