Πρόσκληση Νηπιαγωγών σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο. Προθεσμία 9.1.2012

Eνημέρωση Nέα

Οι Νηπιαγωγοί Κεντρικής Μακεδονίας, προσκαλούνται στο εξ αποστάσεως σεμινάριο με τίτλο «Πλαίσιο και στρατηγικές ενίσχυσης ενός κλίματος αποδοχής στην προσχολική εκπαίδευση», που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2012. Πρόκειται για καινοτομική μορφή επιμόρφωσης που συνδυάζει τη δια ζώσης διδασκαλία σε εργαστηριακή μορφή (16 ώρες) με εφαρμογές στο περιβάλλον του σχολείου από τους εκπαιδευτικούς (14 ώρες).  Επειδή το σεμινάριο έχει μορφή εργαστηρίου, οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη συνημμένη δήλωση και να την αποστείλετε έως τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας: diapolis-drasi4@lists.ccf.auth.gr, (τηλέφωνο: 2310997351).
 Η πρόσκληση και η φόρμα της δήλωσης συμμετοχής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.diapolis.auth.gr/ και στο έγγραφο:  prot.1336_prosklisi_forma

Αφήστε μια απάντηση