Ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων. Έρευνα του ΕΠΙΨΥ.

Eνημέρωση Nέα Εγχειρίδια-Άρθρα

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) ξεκίνησε τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της Πανελλήνιας έρευνας στους μαθητές εφηβικής ηλικίας, για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία (HBSC/WHO). Τις πληροφορίες για την έρευνα «Ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων» των Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Ξανθάκη Μ., Καναβού Ε. θα τις βρείτε στο έγγραφο:  free_time_06_HBSC_2010_EPIPSI_2011

Αφήστε μια απάντηση