Νέα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Eνημέρωση Nέα

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προχωρά στην υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, με δικαιούχο το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ΙΝεΔιΒιΜ.

Περισσότερα στο έγγραφο:  INiDiBiM_kpe

Αφήστε μια απάντηση