Βασικές αρχές επαγγελματικής συμβουλευτικής (εγχειρίδιο)

Εγχειρίδια-Άρθρα

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί την ελληνική έκδοση του “Essential Elements of Career Counseling, Processes and Techniques” των Norman Amundson, JoAnn Harris – Bowlsbey, Spencer G. Niles, (Pearson Merrill Prentice Hall, Colombus Ohio, second Edition 2008). Μεταφράστηκε και εκδόθηκε από το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) στο πλαίσιο του ρόλου του ως ο εθνικός φορέας συντονισμού, υποστήριξης και ενδυνάμωσης της δράσης των Λειτουργών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση.
Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή θέση  http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1369

Αφήστε μια απάντηση