Πρόγραμμα «Διάλογος» για γονείς μεταναστευτικής καταγωγής

Εγχειρίδια-Άρθρα

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διάλογος» δημιουργήθηκε ενημερωτικό υλικό για γονείς μεταναστευτικής καταγωγής το οποίο μεταφράστηκε σε τέσσερεις γλώσσες: αραβικά, ρώσικα, αλβανικά και αγγλικά. Στη συνέχεια, το υλικό αυτό διατέθηκε σε σχολεία της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και του Νομού Ιωαννίνων, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, με στόχο την αξιολόγηση του τόσο από τους γονείς στους οποίους απευθύνεται όσο κι από τους εκπαιδευτικούς που το χρησιμοποίησαν. Στο τελικό στάδιο του προγράμματος δημιουργήθηκε σχετική ιστοσελίδα με στόχο τη διάχυση του υλικού όπου διατίθεται δωρεάν σε εκπαιδευτικούς και σε οικογένειες μεταναστευτικών κοινοτήτων, με θέματα όπως: «Μαθαίνω για το παιδί», «Ενημερώνομαι για την εκπαίδευση» και «Δραστηριότητες για γονείς και παιδιά».

Το υλικό και περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή θέση http://www.polydromo.gr/dialogos/programmaDialogos.html

Αφήστε μια απάντηση