Εκπαίδευση Ενηλίκων και Τοπική Ιστορία
Δημοσιευμένο στις 27 Οκτωβρίου 2011 Comments
blog με επωνυμία: «εκπαίδευση – συμβουλευτική ενηλίκων & εφήβων»
Μπορείτε να παρακολουθείτε το καθαρά εκπαιδευτικό blog:  https://blogs.sch.gr/kkiourtsis/, με την επωνυμία «εκπαίδευση-συμβουλευτική ενηλίκων & εφήβων» , στο οποίο υπάρχουν 432 δημοσιεύσεις, κατανεμημένες κατά μήνα και σε 5 κατηγορίες και 23 ετικέτες (tags).
Οι τελευταίες δημοσιεύσεις είναι:
Κωνσταντίνος Κιουρτσής, Βιολόγος
υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων
kkiourtsis@sch.gr
Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση