Σχολές Γονέων σε όλους τους Νομούς της Χώρας

Eνημέρωση Nέα

H Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ίδρυσε και θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα. H λειτουργία του έργου υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.).

Πληροφορίες: τηλ. 2131311520-1527       email: sxog@gsae.edu.gr

Περισσότερα στο κείμενο:  sxoles_goneon

Αφήστε μια απάντηση