Πρώτο Σεμινάριο Επιμορφωτών του προγράμματος Ερευνητικών Εργασιών Α΄ Λυκείου, Ιούνιος 2011

Εγχειρίδια-Άρθρα

Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, ανάρτησε στην ιστοσελίδα του, http://www.oepek.gr/, το υλικό από το πρώτο Σεμινάριο Επιμορφωτών του προγράμματος Ερευνητικών Εργασιών Α΄ Λυκείου.

το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή θέση:   http://www.oepek.gr/portal/index.php?option=com_remository&Itemid=107&func=startdown&id=28

Αφήστε μια απάντηση