Υποβολή στοιχείων για ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ)

Eνημέρωση Nέα

Από την ιστοσελίδα του ΕΚΕΠ (http://www.ekep.gr/) πληροφορούμαστε ότι για τη συγκρότηση του Ανοικτού Μητρώου Εξωτερικών Συνεργατών για την υποστήριξη των έργων του ΕΚΕΠ στο ΕΣΠΑ, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική αίτηση, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHRxa0ZUd2czVTVJQktzbVB4RWtCWGc6MQ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο Ανοικτό Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.210-8233669 και στο email: info@ekep.gr,  με θέμα: Μητρώο Συνεργατών ΕΚΕΠ.

Αφήστε μια απάντηση