Βασικές Δεξιότητες Ι και Βασικές Δεξιότητες ΙΙ στις Νέες Τεχνολογίες. Εκπαιδευτικό υλικό για ενήλικους

Εγχειρίδια-Άρθρα

Συγγραφείς: Γιάννης Χρόνης, Τάσσος Τζεράχογλου, Ευστράτος Χατζηπροκοπίου, Μάριος Χατζηπροκοπίου, Μαρία Λιτσαρδάκη.
Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ)

Νέες Βασικές Δεξιότητες Ι : MS Windows, Αποθήκευση πληροφοριών, Εργαλειοθήκες στο MS Word, Επιλογή και Μετακίνηση Κειμένου στο MS Word, Μορφοποίηση στο MS Word, Πρόγραμμα Πλοήγησης MS Internet Explorer, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Λειτουργία του MS Outlook Express.
Το πλήρες κείμενο για τις Νέες Βασικές Δεξιότητες Ι είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή θέση  http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1129/2/1129.pdf

Νέες Βασικές Δεξιότητες ΙΙ : Μορφοποίηση στο MS Word, Εξοικείωση με το περιβάλλον του MS Excel, Πίνακες στο MS Word, Δημιουργία γραφημάτων στο MS Excel, Τύποι και Συναρτήσεις στο MS Excel, Αντιγραφή και Μετακίνηση περιεχομένου κελιών στο MS Excel, Δίκτυα υπολογιστών, internet,  Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο, Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων.
Το πλήρες κείμενο για τις Νέες Βασικές Δεξιότητες ΙΙ είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή θέση  http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1130/2/1130.pdf

Αφήστε μια απάντηση