Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική (εκπαιδευτικό υλικό)

Εγχειρίδια-Άρθρα

Εκδότης: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ ΥΠΕΠΘ (ΕΥΕΠ ΥΠΕΠΘ)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μαρία Φαιτάκη, Βασίλειος Νικολόπουλος, Πηνελόπη Νινιού.

Περίληψη: Η παρούσα ενότητα έχει σκοπό: Τη κατανόηση των βασικών όρων, των κυριότερων θεωριών και των εκπροσώπων της συμβουλευτικής και της συμβουλευτικής ψυχολογίας. Τη γνωριμία με τη μεθοδολογία εφαρμογής της συμβουλευτικής σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Τη κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων στην εφαρμογή της συμβουλευτικής σε ευπαθείς ομάδες. Την αναγνώριση των σχέσεων των ομάδων συμβουλευτικής. Την εφαρμογή των βασικών αρχών επικοινωνίας στη συμβουλευτική διαδικασία. Τη γνωριμία και την εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας και ηθικής που διέπουν τη συμβουλευτική διαδικασία. Την υλοποίηση μίας επιτυχημένης συνέντευξης συμβουλευτικής.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή θέση: http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1369/2/1369.pdf

Αφήστε μια απάντηση