Δημιουργική γραφή. Ο ενήλικος ως αναγνώστης και συγγραφέας (εκπαιδευτικό υλικό)

Εγχειρίδια-Άρθρα

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Πιλοτική εφαρμογή

Θεματικές ενότητες:

  • αναγνώστης – συγγραφέας
  • αναγνωστικές προσεγγίσεις
  • ο εγκλεισμός
  • γυναίκες πρωταγωνίστριες
  • διαθεματικότητα στη λογοτεχνία
  • από την ιστορία στην ποίηση

Το κείμενο είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή θέση:  http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/3739/1114.pdf

Αφήστε μια απάντηση