Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: γέφυρα μεταξύ Εκπαίδευσης και Απασχόλησης (δελτίο τύπου)

Eνημέρωση Nέα

Συζήτηση σχετικά με τη διαμόρφωση του ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Προσόντων διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, τη Δευτέρα 27/06/2011, στις 10:00,  παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. (αίθουσα Jacqueline de Romilly ). Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν:

  • οι διαδικασίες και οι ασφαλιστικές δικλείδες για την ανάπτυξη του ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την εφαρμογή ενός ενιαίου πλαισίου αναγνώρισης και πιστοποίησης
  • η σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση ιδιαίτερα στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και στην Αρχική και Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση.

Στη συζήτηση συμμετέχουν οικονομικοί, κοινωνικοί, εκπαιδευτικοί και παραγωγικοί φορείς μεταξύ των οποίων, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας (ΟΚΕ), η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ), καθώς και εκπρόσωποι Υπουργείων.

πηγή:    http://government.gov.gr/2011/06/26/16094/  (26.06.2011)

Αφήστε μια απάντηση