ο ελληνικός κινηματογράφος στην εκπαίδευση ενηλίκων

Εγχειρίδια-Άρθρα

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Επιστημονική ευθύνη: Άσπα Τσαούση
Συγγραφή: Ανθούλα Δανιήλ και Αγγελική Κορκοβέλου

Εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται σε ενήλικους εκπαιδευόμενους.
Περιλαμβάνει δώδεκα θεματικές ενότητες της ιστορίας του Ελληνικού κινηματογράφου από το 1904 έως σήμερα.
Αναφέρεται στα έργα, στους δημιουργούς, στους συντελεστές και στην εποχή της κάθε ταινίας.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf στη διαδικτυακή θέση: http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1019

Αφήστε μια απάντηση