Θεωρίες και Μοντέλα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εγχειρίδια-Άρθρα

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης / Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Επιστημονική ευθύνη και συγγραφή: Αναστάσιος Κοντάκος και Χρήστος Γκόβαρης

Στο εκπαιδευτικό υλικό περιγράφονται οι θεωρίες και τα παρακάτω μοντέλα της εκπαίδευσης ενηλίκων:

  • Ψυχολογικά και Ανθρωπολογικά μοντέλα
  • Μοντέλα εσωτερικής και εξωτερικής παρόρμησης
  • Φιλοσοφικά μοντέλα

το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή θέση: http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/778/2/778.pdf

Αφήστε μια απάντηση