το facebook στην τάξη: κρυμμένες ευκαιρίες και απειλές

Εγχειρίδια-Άρθρα

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της μεθόδου των projects στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ’ Γυμνασίου, εκπαιδευτικός και μαθητές χρησιμοποίησαν το facebook ως εργαλείο διαχείρισης, οργάνωσης, επίβλεψης, διαμοιρασμού ψηφιακού περιεχομένου και ανατροφοδότησης. Τα αποτελέσματα ήταν η επίτευξη της συνεργατικής μάθησης και η ενίσχυση των δεσμών των μελών της διαδικτυακής κοινότητας.

Ωστόσο, η διδακτική παρέμβαση γεννά ερωτήματα: Ποιες είναι οι συνέπειες της διαδικτυακής σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών; Ποια είναι τα όρια διαμοιρασμού στοιχείων των δυο πλευρών; Ποιος είναι ο ρόλος και η στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στους έφηβους μαθητές οι οποίοι αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους τόσο στον πραγματικό, όσο και τον εικονικό κόσμο; Έργο και ευθύνη του εκπαιδευτικού δεν είναι να αποκλείσει τους μαθητές από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Αντίθετα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την εκπαιδευτική διάσταση, όσο και τις συνέπειες στην ψυχική υγεία των μαθητών, ο εκπαιδευτικός οφείλει να σταθεί σύμβουλος και συνοδοιπόρος προς την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Περισσότερες πληροφορίες στη διαδικτυακή θέση:   https://blogs.sch.gr/internet-safety/archives/389

Αφήστε μια απάντηση