πρακτικά ημερίδας για την εισαγωγική επιμόρφωση 2010-11

Εγχειρίδια-Άρθρα

Οκτώ κείμενα από την διημερίδα «εισαγωγική επιμόρφωση: ανάδειξη καλών πρακτικών, διερεύνηση προβλημάτων και ανίχνευση προοπτικής», που διοργάνωσε ο ΟΕΠΕΚ στις 13 και 14 Ιανουαρίου 2011 και πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Υπουργείου Παιδείας. Επιμέλεια: Γιώργος Μπαγάκης

το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο στο έγγραφο:

Αφήστε μια απάντηση